Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Mai Thắng - Mừng Sinh Nhật Xuân Thanh


Tiết Tháng Ba – mùng điểm số hai
Mai gia ra mắt một anh tài
Thơ chào hữu hảo luôn tăng tốc
Lão chọn vui hòa chẳng sợ sai
Ý chuyển rồng mây vờn lũ lụt
Từ chen gió bão cuộn bi hài
Vần thông đối luật không cần biết
Góp mặt thi đàn thỏa sức khai!

Mai Thắng
170302